Овој проект е изработен од учесниците на Академијата за програмирање Codepreneurs на Brainster

Бране Петкоски

Full Stack Web Developer

Сашо Митковски

Front End Web Developer

Алмедин Муслиоски

Web Developer

МоеCV е бесплатна алатка за креирање на онлајн портфолио од учесниците на Академијата за програмирање, за заедницата. Од хакатонот на учесниците на Академијата за Web Development Бранко, Саше и Алмедин, произлезе овој проект кој ќе го промени начинот на подготовка на апликација за работа. За изработка на овој проект користеа неколку технологии: PHP, MySql, Laravel, Javascript, JQuery, Bootstrap, HTML5, CSS3, Apache2, Linux, Git.

Brainster е иновативна компанија за едукација и кариерна трансформација која преку курсеви и Академии им овозможува на индивидуалците да дојдат до успешна кариера. Преку различните програми секој може да ги научи најновите вештини за програмирање, маркетинг, дизајн и бизнис, па потоа да се поврзе со компании кои имаат потреба од најдобрите таленти.